Sáng ngày 24/6/2024 Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội long trọng tổ chức buổi Lễ ra mắt Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng. Đây là một trong năm Phòng chuyên môn, nghiệp vụ quan trọng của đơn vị. Tham gia buổi Lễ có các đồng chí lãnh đạo trong cấp Ủy, Ban giám đốc, các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban, các đồng chí Trưởng các tổ chức đoàn thể và tập thể cán bộ Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh buổi Lễ ra mắt

       Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đà Giang – Chi ủy viên, Phó Giám đốc Cơ sở thông báo thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 27/04/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội. Hôm nay đơn vị tổ chức buổi Lễ ra mắt chính thức Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng gồm có 07 đồng chí cán bộ trong đó có 01 đồng chí Trưởng phòng.

Tập thể cán bộ Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng ra mắt

       Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ mới thực hiện nhiệm vụ công tác tư vấn, giáo dục, tuyên truyền cho người vào cai nghiện ma túy tại Cơ sở. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất giúp đỡ, hỗ trợ cho người cai nghiện khi hết thời hạn tái hòa nhập cộng đồng sớm ổn định cuộc sống và thực hiện tốt công tác phòng, chống tái nghiện.

Đồng chí Nguyễn Đà Giang (Chi ủy viên, Phó Giám đốc Cơ sở) phát biểu chỉ đạo

        Đồng chí Phó giám đốc đề nghị Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng khẩn trương kiện toàn về công tác cán bộ, hoàn thiện quy định làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao. Yêu cầu các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tạo điều kiện và phối hợp tốt với Phòng Tư vấn, giáo dục và Hòa nhập cộng đồng để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *