Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội  có cơ cấu tổ chức gồm:

– Ban giám đốc (03 đ/c):

+ Đồng chí Nguyễn Ái Học – Giám đốc. Số điện thoại: 0982.034.978.

+ Đồng chí Tô Văn Thật – Phó Giám đốc. Số điện thoại: 0983.358.397.

+ Đồng chí Nguyễn Đà Giang – Phó Giám đốc. Số điện thoại: 0983.745.642.

– 5 phòng chức năng, gồm:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;

+  Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng;

+ Phòng Y tế – Phục hồi sức khỏe;

+ Phòng Dạy nghề – Lao động sản xuất;

+ Phòng Bảo vệ.

Tổng số cán bộ: 111 người. Tập thể viên chức và người lao động của Cơ sở là những cán bộ có thâm niên công tác, có sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề, gắn bó với đơn vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *