Đơn vị được thành lập từ chuyển bộ phận quản lý điều trị cai nghiện hút thuốc phiện của Công trường 589 theo Quyết định số 2743/QĐ-TC ngày 14/6/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Địa điểm tại Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.

Đến tháng 8 năm 1996, đơn vị chuyển trụ sở làm việc từ Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội đến xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Tây ( cũ) nay là thành phố Hà Nội theo Quyết định số 2837/QĐ-UB ngày 28/8/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau nhiều lần đổi tên, đến tháng 8/2017, đơn vị được chuyển đổi từ Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số I thành Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội theo Quyết định số 6078/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *