Hòa chung khí thế thi đua sổi nổi của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn hướng về Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ ngày 26/08/2022 của Liên đoàn Lao động Huyện Ba Vì về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 28/4/2023 Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội Tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Thị Hoa (Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) và đoàn công tác cùng đi. Về phía Cơ sở có tập thể cấp Uỷ, Ban giám đốc cùng với 108 cán bộ đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

        Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong 5 năm tới 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn huyện Ba Vì lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028; tổng hợp đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, viên chức, người lao động về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuyên (Chủ tịch Công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022) trình bày Báo cáo trước Đại hội

        Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên (Chủ tịch Công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022) thay mặt cho Ban chấp hành Công đoàn khoá VII trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Nội dung báo cáo nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2017-2022 Công đoàn Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 đã bám sát sự lãnh đạo của Cấp ủy, Ban giám đốc Cơ sở, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Huyện Ba Vì kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả cao như:

– Cơ bản hoàn  thành 7 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

– Công đoàn Cơ sở đã tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; tổ chức thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chăm lo tốt đời sống vật chất, và tinh thần cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Cơ sở tạo sự gắn kết giữa các đoàn viên ông đoàn. Nhiều năm liên tục duy trì phát thưởng và tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu con đoàn viên công đoàn có nhiều thành tích trong học tập; tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn tham quan nghỉ dưỡng. Thông qua đó, tạo sự tin tưởng, gắn bó của đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.

– Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, viên chức, người lao động về chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của đơn vị và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu về đánh giá chất lượng công đoàn viên.

– Công đoàn Cơ sở đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết hiệm, chống lãng phí; Cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cán bộ, viên chức, người lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan xanh – sạch – đẹp”, xây dựng cơ quan văn hóa,…

– Ban chấp hành Công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động do Công đoàn phát động. Công tác quản lý đoàn viên ngày càng được quản lý tốt và đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động của Công đoàn Cơ sở ngày càng được nâng lên và đạt nhiều thành tích cao, được các cấp ghi nhận.

– Công tác nữ công được quan tâm thực hiện tốt, công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn và kiểm tra, giám sát của Công đoàn đã đi vào nề nếp và thực hiện theo đúng quy định.

         Những thành tích trong hoạt động của Công đoàn Cơ sở khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022 thể hiện ở việc nhiều tập thể và cá nhân được các cấp các ngành ghi nhận khen thưởng như:

+ Tập thể đơn vị: Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019; Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội các năm 2018, 2019 và 2021.

+ Tập thể các phòng ban: 15 giấy khen của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội khen tặng “Tập thể lao động tiên tiến”.

+ Đoàn Thanh niên hàng năm đều được huyện đoàn, Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen; Năm 2022 Thành đoàn Hà nội Tặng Bằng khen.

+ Công đoàn: Hàng năm đều được Liên đoàn lao động huyện và Uỷ ban nhân dân huyện tặng Giấy khen.

+ Cá nhân: 06 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; 62 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Thị Hoa (Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng và thành tích của Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở khoá VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đạt được. Đồng chí cho rằng, với kết quả này của Công đoàn Cơ sở đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Liên đoàn lao động huyện Ba Vì trong 5 năm qua. Đồng chí cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, Ban giám đốc Cơ sở đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; mong muốn trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao hơn nữa để Ban chấp hành Công đoàn khoá mới có thể thực hiện triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Đồng chí đề nghị sau Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn khoá mới cần sớm xây dựng hoàn thiện Quy chế hoạt động, phải đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên công đoàn, tổ chức tốt các phong trào thi đua văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao không ngừng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, làm tốt công tác kiểm tra công đoàn, công khai thu chi tài chính công đoàn theo hướng dân chủ tạo lòng tin sâu sắc và thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên công đoàn. Cuối cùng, đồng chí đề nghị các đại biểu trong Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các đồng chí ưu tú xứng đáng để tiếp tục duy trì và phát triển tổ chức Công đoàn trong Cơ sở.

Đ/c Phan Thị Hoa (Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Thay mặt cấp Uỷ, Ban giám đốc Cơ sở, đồng chí Nguyễn Ái Học (Giám đốc) phát biểu đánh giá và nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn khoá VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí cho rằng, bản báo cáo đã khái quát được những thành tích nổi bật của tổ chức công đoàn và của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ khoá mới, Công đoàn Cơ sở cần phát huy những kết quả đã đạt được, sớm khắc phục khó khăn, tồn tại, hoàn thành tốt phương hướng, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã nhất trí thống nhất. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

        Một là, Ban chấp hành Công đoàn phải chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của Chi bộ, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động huyện Ba Vì. Các đồng chí trong Ban chấp hành khoá mới được bầu phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành phải sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết mang lại hiệu quả cao nhất. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho công đoàn viên và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động công đoàn.

       Hai là, Ban chấp hành Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc, các đoàn thể, các phòng ban thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác kiểm tra nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, báo cáo công khai và chức năng giám sát. Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đồng nghiệp và học viên.

        Ba là, quan tâm nhiều hơn đến công tác tuyên truyền, giáo dục đôn đốc đoàn viên “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khoá XIII để giáo dục lý tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ làm cho cán bộ thay đổi nhận thức nêu cao lý tưởng cách mạng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, thực hiện thắng lợi chủ đề của nhiệm kỳ này “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

       Bốn là, mỗi công đoàn viên cần tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc; chấp hành pháp luật, kỷ luật kỷ cương hành chính và 02 bộ quy tắc ứng xử, xây dựng Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 phát triển bền vững, là địa chỉ tin cậy của nhân dân Thủ đô về công tác cai nghiện ma tuý; xây dựng môi trường cai nghiện “Văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện”.

       Năm là, tổ chức tốt và có hiệu quả các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt đề nghị cấp trên khen thưởng. Từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Đ/c Nguyễn Ái Học (Giám đốc Cơ sở) phát biểu tại Đại hội

        Đồng chí Giám đốc Cơ sở cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Ba Vì đã quan tâm chỉ đạo sát sao để tổ chức công đoàn Cơ sở có thể hoành thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ khoá mới, Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Ba Vì sẽ tiếp tục quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa, chỉ đạo sâu sát kịp thời về công tác chuyên môn để tổ chức công đoàn đơn vị phát triển ngày càng vững mạnh toàn diện.

        Trong không khí hào hứng sôi nổi nhưng không kém phần nghiêm túc, trang trọng và dân chủ, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả có 05 đồng chí công đoàn viên ưu tú đạt số phiếu bầu cao nhất bầu vào Ban chấp hành Công đoàn khóa mới gồm các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyên, Nguyễn Đức Quang, Lã Thị Quý Dương, Đặng Thị Mai Lương, Nguyễn Hữu Đoạt. Sau khi được bầu, Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức ra mắt Đại hội và đón nhận hoa chúc mừng.

Đại biểu bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đ/c Phan Thị Hoa (Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Ba Vì) và đ/c Nguyễn Ái Học (Giám đốc Cơ sở)

tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

 

  BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *