Thực hiện Kế hoạch số 1997/KH-SLĐTBXH ngày 17/5/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý; HIV/AIDS tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, buổi chiều ngày 06/6/2023 Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS cho cán bộ và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

        Đến dự và tổ chức hội nghị, về phía Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Lập (Chi cục phó Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội) và đoàn công tác cùng đi. Về phía Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hà Thành (báo cáo viên) tham gia giảng dạy. Về phía Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có tập thể Ban giám đốc cùng với hơn 100 cán bộ và học viên tham gia học tập.

        Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập (Chi cục phó Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội) phát biểu hiện nay trước tình hình phát triển của đất nước phù hợp với xu thế chung của thế giới, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để làm cơ sở, căn cứ cho người dân thực hiện tốt các hoạt động đời sống sinh hoạt trong xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Lập – Chi cục phó Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị

        Hội nghị ngày hôm nay nhằm cung cấp, trang bị đầy đủ những kiến thức pháp luật mới về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; công tác phòng, chống HIV/AIDS. Đây là những nội dung kiến thức đặc biệt quan trọng đối với cán bộ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như quá trình cai nghiện phục hồi, tái hoà nhập cộng đồng của các bạn học viên trong Cơ sở.

       Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ và học viên trong hội nghị cần có tinh thần nghiêm túc học tập, tập trung tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ, đúng đắn nội dung các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; công tác phòng, chống HIV/AIDS để thực hiện tốt và áp dụng có hiệu quả trong thực tế công việc được giao.

Cán bộ và học viên Cơ sở tham dự hội nghị

       Tiếp theo Chương trình, đồng chí báo cáo viên Nguyễn Hà Thành (Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội) lên tuyên truyền các nội dung cơ bản trong văn bản Luật số 71/2020/QH14 ngày 16/11/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đặc biệt, đồng chí cũng đã phân tích chỉ ra sự khác biệt và tiến bộ hơn của văn bản luật mới so với văn bản luật cũ trước đây.

Đ/c Nguyễn Hà Thành – Báo cáo viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phổ biến pháp luật phòng, chống HIV/AIDS

        Trong phần thứ 2 tuyên truyền, đồng chí Phí Đình Tiến (Báo cáo viên Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội) tập trung phổ biến những nội dung cơ bản nhất của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; Tổ chức hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; Nội quy, quy chế; Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành quản học viên; Trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập.

         Đồng chí giảng viên đã tập trung tuyên truyền, đi sâu phân tích rất cụ thể, rõ ràng từng nội dung cơ bản quy định trong hai văn bản Luật như: Chế độ của người cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; Các hành vi bị nghiêm cấm đối với học viên trong thời gian cai nghiện ma tuý tại Cơ sở; Quy định đối với người đến thăm, gặp người cai nghiện; Quy định về đồ vật, chất cấm đưa vào cơ sở cai nghiện; phát hiện, thu giữ, xử lý đồ vật, chất cấm; Quy chế quản lý, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, cai nghiện và khen thưởng, kỷ luật đối với người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; Quy chế thăm gặp, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà và liên lạc của người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Đ/c Phí Đình Tiến – Báo cáo viên Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội tuyên tuyền về pháp luật phòng, chống ma tuý

       Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tâm huyết của mình các đồng chí giảng viên đã hoàn thành phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Cán bộ và học viên Cơ sở tham gia hội nghị được học tập, tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ những kiến thức cơ bản quy định trong các văn bản Luật.

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đà Giang – Chi uỷ viên, phó Giám đốc Cơ sở thay mặt cho tập thể cán bộ và học viên Cơ sở cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất để cho cán bộ và học viên trong đơn vị có cơ hội được trực tiếp học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những nội dung kiến thức pháp luật rất quan trọng về công tác phòng, chống ma tuý và phòng, chống HIV/AIDS. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới tập thể cán bộ và học viên trong Cơ sở phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng nội dung của những văn bản luật này để kịp thời áp dụng triển khai có hiệu quả vào thực tế công việc của mỗi người.

Đ/c Nguyễn Đà Giang – Chi uỷ viên, phó Giám đốc Cơ sở phát biểu bế mạc Hội nghị

 

BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *