Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội Năm 2023, sáng ngày 23/3/2023 Sở Tư pháp Hà Nội, Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

      Đến dự và tổ chức hội nghị, về phía Sở Tư pháp Hà Nội có đồng chí Trần Triệu Bằng – Luật sư, Báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – Chuyên viên phòng Phòng phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp Hà Nội. Về phía Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Nho – Chuyên viên phòng quản lý nghiệp vụ. Về phía Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 có tập thể Ban giám đốc cùng với 300 cán bộ và học viên tham gia.

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đức – Phó Bí thư, phó Giám đốc Cơ sở thông báo hiện nay trước tình hình phát triển của đất nước trong thời đại công nghệ số 4.0 Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để làm cơ sở, căn cứ cho người dân thực hiện tốt các hoạt động đời sống sinh hoạt trong xã hội.

       Hội nghị ngày hôm nay nhằm cung cấp, trang bị đầy đủ những kiến thức pháp luật về lĩnh vực cư trú của công dân để cho toàn thể cán bộ và học viên hiểu sâu sắc hơn các quy định của pháp luật về vấn đề cư trú. Từ đó, mỗi người biết nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành các các quy định pháp luật của Đảng và Nhà nước về vấn đề cư trú.

Đ/c Nguyễn Trọng Đức – Phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Cơ sở phát biểu khai mạc hội nghị

        Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ và học viên trong hội nghị cần có tinh thần nghiêm túc học tập, tập trung tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ, đúng đắn nội dung các quy định của pháp luật cư trú để thực hiện tốt và áp dụng có hiệu quả trong thực tế đời sống của mỗi người.

        Tiếp theo Chương trình, đồng chí Trần Triệu Bằng – Luật sư, Báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội lên tuyên truyền các quy định pháp luật trong văn bản Luật Cư trú số 68/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí giảng viên nhấn mạnh Luật Cư trú được ban hành nhằm quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Đ/c Trần Triệu Bằng – Báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội tuyên truyền Luật cư trú trước hội nghị

         Phần thời gian chính của Hội nghị, đồng chí giảng viên tập trung tuyên truyền đi sâu phân tích rất cụ thể, rõ ràng từng nội dung cơ bản quy định trong văn bản Luật như: Quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú; Nơi cư trú; Đăng ký thường trú, tạm trú; Thông báo lưu trú; Khai báo tạm vắng; Trách nhiệm quản lý cư trú. Đặc biệt, đồng chí đã nhấn mạnh những nội dung mới về cư trú đã được sửa đổi, bổ sung trong văn bản Luật để cho toàn thể cán bộ và học viên hiểu sâu sắc hơn về sự khác biệt và hoàn thiện hơn của văn bản Luật mới so với văn bản Luật cũ trước đây.

        Sau gần 3 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tâm huyết của mình đồng chí giảng viên đã hoàn thành phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Cán bộ và học viên tham gia hội nghị được học tập, tìm hiểu và nắm bắt đầy đủ những quy định pháp luật về cư trú.

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đức – Phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Cơ sở thay mặt cho tập thể cán bộ và học viên Cơ sở cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, Sở Tư pháp, Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội đã tạo điều kiện tốt nhất để cho cán bộ và học viên trong đơn vị có cơ hội được trực tiếp học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những nội dung kiến thức pháp luật rất quan trọng về vấn đề cư trú. Đồng chí đề nghị thời gian tới tập thể cán bộ và học viên trong Cơ sở phải tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, kỹ lưỡng nội dung của văn bản luật này để kịp thời nắm bắt những quy định pháp luật về cư trú áp dụng vào thực tế đời sống bản thân mỗi người.

Đ/c Nguyễn Trọng Đức – Phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Cơ sở  phát biểu bế mạc Hội nghị

BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *